Ideenmelder

Działania w zakresie przebudowy/budowy

To, co 1,5 roku temu wydawało się prawie niemożliwe, teraz zostało osiągnięte. Związek Celowy Kanału Finowskiego (Zweckverband Region Finowkanal) zamierza wyremontować i zmodernizować pierwszych 6 historycznych śluz na Kanale Finowskim oraz stale je eksploatować i utrzymywać. W ramach tego pierwszego pakietu 6 śluz Ruhlsdorf, Leesenbrück, Grafenbrück, Schöpfurt, Heegermühle i Wolfswinkel zostanie przejętych przez rząd federalny i stanowi część aktualnego planu.

Po podpisaniu w listopadzie 2020 r. umowy finansowej między Generalną Dyrekcją Dróg Wodnych i Żeglugi (GDWS) a Związkiem Zawodowym Regionu Finowkanal na finansowanie wszystkich 12 śluz, Związek Zawodowy otrzymał teraz od Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgii ważną informację o przyznaniu dotacji na pierwszy pakiet śluz.

Ogólne finansowanie tego pierwszego pakietu zamków jest zabezpieczone. Koszty inwestycji w pierwszy pakiet śluz wynoszą ok. 41,6 mln euro. Dzięki wkładowi finansowemu rządu federalnego udało się zabezpieczyć 50 % tych kosztów. Na pozostałą połowę kosztów ILB przyznał dotację w wysokości ok. 19,7 mln euro, co odpowiada stopie dotacji wynoszącej ok. 95 %.

Działaniom budowlanym towarzyszy jednak również fakt, że śluzy, o których mowa, nie mogą być użytkowane w okresie budowy.

Obecnie trwa faza planowania zatwierdzenia. W zależności od wyników tej fazy planowania i procedury przetargowej na roboty budowlane, od końca 2022. Zasadniczy remont śluz Heegermühle i Wolfswinkel oraz automatyzacja śluzy Schöpfurt mają się rozpocząć pod koniec 2023 roku. Podobnie jak zamki do pasków, wszystkie inne zamki są również zautomatyzowane.

Jak tylko będzie dostępny dokładny harmonogram budowy, tutaj znajdą Państwo dalsze informacje na temat żeglowności poszczególnych odcinków kanału.