Działania w zakresie przebudowy/budowy

To, co 1,5 roku temu wydawało się prawie niemożliwe, teraz zostało osiągnięte. Związek Celowy Kanału Finowskiego (Zweckverband Region Finowkanal) zamierza wyremontować i zmodernizować pierwszych 6 historycznych śluz na Kanale Finowskim oraz stale je eksploatować i utrzymywać. W ramach tego pierwszego pakietu 6 śluz Ruhlsdorf, Leesenbrück, Grafenbrück, Schöpfurt, Heegermühle i Wolfswinkel zostanie przejętych przez rząd federalny i stanowi część aktualnego planu.

Po podpisaniu w listopadzie 2020 r. umowy finansowej między Generalną Dyrekcją Dróg Wodnych i Żeglugi (GDWS) a Związkiem Zawodowym Regionu Finowkanal na finansowanie wszystkich 12 śluz, Związek Zawodowy otrzymał teraz od Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgii ważną informację o przyznaniu dotacji na pierwszy pakiet śluz.

Ogólne finansowanie tego pierwszego pakietu zamków jest zabezpieczone. Koszty inwestycji w pierwszy pakiet śluz wynoszą ok. 41,6 mln euro. Dzięki wkładowi finansowemu rządu federalnego udało się zabezpieczyć 50 % tych kosztów. Na pozostałą połowę kosztów ILB przyznał dotację w wysokości ok. 19,7 mln euro, co odpowiada stopie dotacji wynoszącej ok. 95 %.

Działaniom budowlanym towarzyszy jednak również fakt, że śluzy, o których mowa, nie mogą być użytkowane w okresie budowy.

Obecnie trwa faza planowania zatwierdzenia. W zależności od wyników tej fazy planowania i procedury przetargowej na roboty budowlane, w 2022 r. planuje się rozpoczęcie podstawowej modernizacji śluz Ruhlsdorf, Leesenbrück i Grafenbrück oraz rozbudowę zdalnego monitoringu centrum sterowania przy śluzie Zerpenschleuse. Od końca 2023 roku ma się rozpocząć zasadnicza modernizacja śluz Heegermühle i Wolfswinkel oraz automatyzacja śluzy Schöpfurt. Podobnie jak śluzy w Schöpfurcie, również wszystkie inne śluzy zostaną zautomatyzowane.

Jak tylko będzie dostępny dokładny harmonogram budowy, tutaj znajdą Państwo dalsze informacje na temat żeglowności poszczególnych odcinków kanału.