Cel

Celem stowarzyszenia jest rozwój turystyki wodnej w rejonie Kanału Finow dla członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie wykonuje swoje zadanie jako zadanie zlecone. (delegacja).

Zadania

  1. Zabezpieczenie stałego użytkowania dróg wodnych dla celów turystyki wodnej, na obszarze stowarzyszenia, dla ruchu łodzi motorowych i napędzanych siłą mięśni,
  2. Eksploatacja, utrzymanie, remonty, modernizacja, budowa i bezpieczeństwo ruchu śluz i innych obiektów hydrotechnicznych,
  3. Promocja i marketing infrastruktury turystyki wodnej oraz wszystkich ofert turystyki wodnej na obszarze stowarzyszenia, w tym organizacja i realizacja imprez reklamowych,
  4. Świadczenie usług dodatkowych zgodnie z warunkami § 91 ust. 5 Statutu Miasta Brandenburgii.

Dalsze informacje można znaleźć w statucie Związku Zawodowego Regionu Finowkanal.