Slide background
Slide background
Zweckverband
Wędkowanie na kanale

Kanał Finow jest najstarszą sztuczną drogą wodną w Niemczech. W Zerpenschleuse odgałęzia się on od Kanału Odra-Hawela, a w Liepe łączy się z Odrzańsko-Hawelską Drogą Wodną.

Kanał Finow to kraina wędkarstwa! Przebiega ona szerokimi zakolami przez tereny w przeważającej części zalesione. Szerokość rzeki na tej trasie jest bardzo zróżnicowana. Nadaje to ciekowi wodnemu interesującą strukturę dna. Obszary o spokojniejszych prądach tworzą piaszczyste ławice, porośnięte trzcinami i zaroślami. Niektóre drzewa zwisają w dół do wody, tworząc siedliska dla różnych gatunków ryb. W kanale można również znaleźć martwe drewno.

Zezwolenia połowowe

Kanał Finow jest zarządzany przez Związek Celowy Barnim. Na miejscu można uzyskać zezwolenia na wędkowanie dla gości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.angeln-barnim.de