Członkowie stowarzyszenia

Wraz z publikacją statutu związku w brandenburskim Dzienniku Urzędowym w lutym 2020 r. utworzono Zweckverband Region Finowkanal.

Następujące gminy graniczące z Kanałem Finow są członkami Zrzeszenia Związkowego: