Historia

Kanał Finow jest najstarszą sztuczną drogą wodną w Niemczech. Od ponad 400 lat łączy on Hawelę z Odrą i przez długi czas był jednym z najważniejszych połączeń komunikacyjnych w Brandenburgii.

W 1603 r. elektor Joachim Fryderyk Wilhelm wydał rozkaz połączenia Haweli z Odrą w Liebenwalde przez małą rzekę Finow. W 1609 roku, po zaledwie czterech latach budowy, odcinek o długości 22,6 km od Haweli do wsi Schöpfurth można było pokonać w najtrudniejszych warunkach. W ten sposób trzeba było pokonać 5 zamków. Ówczesna sytuacja polityczna, stałe kryzysy finansowe i komplikacje w budowie pozwoliły na uruchomienie regularnego ruchu żeglugowego na ówczesnym Kanale Finowskim o długości 38,62 km, który został zbudowany z 11 śluz, dopiero w 1620 roku. W wyniku wyniszczającej wojny trzydziestoletniej ta efektowna budowla hydrotechniczna szybko popadła w ruinę. W 1692 r. elektor zlecił przeprowadzenie badań nad możliwością połączenia Haweli i Odry.

Od 1743 r. kanał został przywrócony dekretem Fryderyka II ze zmienioną trasą i bardziej stabilnymi śluzami. W 1749 r. kanał był ponownie żeglowny. Również w następnym okresie konieczne były ciągłe naprawy i przebudowy śluzy. Kanał Finow stał się jedną z najważniejszych niemieckich śródlądowych dróg wodnych i zadecydował o szybkim rozwoju gospodarczym doliny Finow jako kolebki "brandenbursko-pruskiego przemysłu" aż do XX wieku. Jeszcze dziś można nad jej brzegami odkryć liczne zabytki kultury i historii z epoki przemysłowej. Wkrótce jednak możliwości drogi wodnej zostały wyczerpane.

W 1914 r. otwarto dla żeglugi śródlądowej bardziej efektywny ekonomicznie kanał Odra-Hawela. Kanał Finowa stracił na znaczeniu. Przez lata służył on przede wszystkim do regulacji bilansu wodnego i w związku z tym podejmowano tylko najbardziej konieczne działania konserwacyjne.

Na temat historii kanału i jego budowli można znaleźć wiele informacji, których nie chcemy tu powtarzać. Odsyłamy zatem do dokumentów i źródeł do bardziej wnikliwego opracowania, np:

Linki internetowe

Publikacje

  • Lehmann, Jörn (2015): Die Obere Havel und der Finowkanal; Sutton Verlag GmbH
  • Pilz, Kristin (2018): Außer Betrieb – Industriekultur im Finowtal; Verlag für Berlin-Brandenburg
  • Schmidt, Rudolf (2018): Das Finowtal in Sage und Geschichte, Sitte und Brauch; unveränderter Nachdruck der Ausgabe aus dem Jahr 1924; Klaus Becker Verlag