Ideenmelder

Obsługa zamka

Ciągła eksploatacja śluz nie jest możliwa w trakcie prac remontowych na śluzach Ruhlsdorf, Lessenbrück i Grafenbrück. Na kanał Finow można wejść przez śluzę Liepe (podnośnik statków) i można dopłynąć do śluzy Schöpfurt (Finowfurt). W sezonie 2023 nasza obsługa śluz będzie dla Państwa obsługiwała śluzy na Kanale Finow codziennie od 7 kwietnia do 8 października w godzinach od 9:00 do 16:45.

Prędkość maksymalna: 6 km/h
Wymagania dotyczące nawigacji: nie jest wymagana licencja
maksymalne wymiary łodzi dł. x szer. w metrach: 35,0 x 5,0 m
sezon zanurzenia 2023: 1,20 m (Wyjątek patrz poniżej)

Aktualne informacje na temat funkcjonowania, zakłóceń lub zamknięcia śluzy można znaleźć w systemie ELWIS.

Godziny otwarcia śluzy 2023

Czasy eksploatacji mostu rozłupującego żelazo 2023

głębokość nurkowania FiK

Usterki/ aktualne informacje