Obsługa zamka

Zapewniona jest ciągła praca śluzy na sezon 2022. W sezonie 2022 nasi pracownicy śluzy będą obsługiwać dla Państwa śluzy na Kanale Finow od 15 kwietnia do 16 października, codziennie od 9:00 do 16:45.

Prędkość maksymalna: 6 km/h
Wymagania dotyczące nawigacji: nie jest wymagana licencja
maksymalne wymiary łodzi dł. x szer. w metrach: 35,0 x 5,0 m
sezon zanurzenia 2022: 1,20 m (Wyjątek patrz poniżej)

Aktualne informacje na temat funkcjonowania, zakłóceń lub zamknięcia śluzy można znaleźć w systemie ELWIS.

Godziny otwarcia śluzy 2022

Czasy eksploatacji mostu rozłupującego żelazo 2022

głębokość nurkowania FiK

Usterki/ aktualne informacje